Vakantiewoningen en appartementen in Cadzand

Uw woning en de fiscus

Een beknopt overzicht van de verschillende mogelijkheden:

Variant 1

Wanneer u een vakantiewoning bezit aan de Zeeuws Vlaamse kust, dan heeft u ook te maken met de fiscus. Over het algemeen zal de eigenaar van een vakantiewoning opteren voor de mogelijkheid deze woning in "box 3" als prive-vermogen te belasten. Het vermogen dat u in box 3 heeft wordt belast met een forfaitair tarief van 1,2%. Of u veel of weinig winst u maakt met dit vermogen doet er voor de fiscus niet meer toe, de forfaitaire regeling zorgt voor een gemakkelijk te berekenen bedrag.

Dit betekent dat onkosten niet aftrekbaar zijn, maar bijvoorbeeld alle huurgelden, die u via de vakantiewoning ontvangt, onbelast zijn, u heeft immers al vermogensbelasting betaald. Nog een groot voordeel is dat bij verkoop van de vakantiewoning de waardestijging ook onbelast is.

Variant 2

Bij variant 2 opteert u om voor de fiscus als "kleine ondernemer" aangemerkt te worden. Dit heeft als groot voordeel dat u onmiddellijk alle kosten die u maak voor het verwerven en instandhouden van de vakantiewoning, aftrekbaar zijn. U gaat dan bedrijfsmatig de woning "exploiteren", verhuren dus. De huurgelden zijn aan te merken als winst, dus belastbaar. Let wel dat in de huurprijs ook een component energie zit, die niet tot de brutto huurprijs behoort. Bij verkoop van de vakantiewoning maakt u waarschijnlijk winst, die ook belast is.

In deze variant is eigen gebruik slechts toegestaan voor de instandhouding van de vakantiewoning, 4 weken voor uzelf reserveren in het hoogseizoen zullen door de fiscus niet geaccpeteerd worden. Ook het huren via een verhuurburo, is geen mogelijkheid, de huurgelden komen immers weer voor uzelf ten goede.

Nieuwbouw

Vooral bij nieuwbouw lijkt variant 2 een ideale mogelijkheid, immers, bij nieuwbouw betaalt u 19% BTW over de aanschaf van de vakantiewoning. Die 19% kunt u dan in mindering brengen! U moet dan wel minstens 10 jaar voldoen aan de eis de vakantiewoning te "exploiteren". Verkoopt u binnen 10 jaar, dan moet u alsnog de BTW afrekenen, en tevens is de waardestijging belast.

Waar de variant 2 de gunstigste mogelijkheid lijkt, menen wij dat juist de waardestijging de grote winst oplevert, deze blijft alleen in variant 1 onbelast.