www.cadzand.nl

vakantiewoningen ● verkoop ● verhuur

Fietstocht de Zwinroute

De Zwinroute vertelt u over de geschiedenis van het landje van Cadzand en de rol van de vroegere zeearm het Zwin. Het zwin was voor de verzanding rond 1400, de belangrijkste levensader voor Brugge. De verzanding veroorzaakte een steeds  moeilijker wordende doorvaart van de grote handelsschepen. Steden als Damme, Sluis en St. Anna ter Muiden namen de functie van belangrijke haven over. Maar de verzanding kon men niet tegengaan, en ook deze steden verloren hun havens.

Ook Oostburg, en Aardenburg waren oude havensteden. De inpoldering legde het eiland Cadzand in verbinding met Oostburg, Sluis en Aardenburg. 
De fietsroutes gaan vaak over dijkjes met namen  als oude zeedijk, Graaf Jansdijk, Burkeldijk. U passeert het sluisse veer, oostburgse brug. 
Let vooral op het hoogteverschil aan beide zijden van zo'n dijkje, u hebt direct in de gaten aan welke kant het land op de zee gewonnen werd. 

Van Retranchement zijn van de oude vestingwerken nog de wallen over, een mooie wandeling die u zult verbazen. Het Zwin was toen zoals de Schelde tegenwoordig, een brede zeearm, met veel belangrijke scheepvaart naar Brugge, Damme, Sluis, Aardenburg. Die scheepvaart moest tegen Engelse, en Franse zeerovers beschermd worden. Daarbij is het Zwin vaak, en nog, een grens tussen noord en zuid geweest.download gpx

Fietstocht de Maerlant route

De Maerlant route vertelt over de rijke geschiedenis van de streek rond Brugge als handelsstad. De Maerlantroute brengt u door de prachtige streek tussen Brugge, Damme, Sluis en Aardenburg.

St. Anna ter Muiden is tegenwoordig een beschermd dorpsgezicht, de woningen hier moeten in originele staat blijven. St. Anna ter Muiden was vroeger een belangrijke legerplaats ter bescherming van de zwinarm, en overslag voor de schepen op weg naar Brugge, die Brugge al lang niet meer bereiken konden vanwege de verzanding.

De ligging van deze steden aan het water, meer eigenlijk de toen belangrijke zwinarm, maakte deze plaatsen belangrijk voor de doorvoer en overslag, en  bescherming van de goederen die aan en afgevoerd werden. Het zwin als verbinding over het water was de belangrijkste reden voor de economische ontwikkeling van deze streek.

Handelsschepen en oorlogsbodems voeren van en naar de havens van Brugge, Damme, Sluis en Aardenburg. De rijkdom is vaak bevochten door Fransen, Spanjaarden, Duitsers,  Oostenrijkers, de Vlamingen en de Nederlanders. Ieder wilde zijn deel van de rijkdom. Vele wallen, beschermingswerken, Kademuren, stadspoorten, in Sluis, Damme en Brugge getuigen van de strijd.download gpx

De Beverhouts Route

De Beverhoutse route is een werkelijk prachtige route die u de handel en nijverheid van weleer schildert. Verschillende dorpjes hadden hun eigen specifieke bezigheden, zo kon men gezamenlijk aan en afvoer van grondstoffen en produkten organiseren. Het gebied behoort niet meer tot de door de zee en natuur geteisterde gedeelten van onze streek, meer een moerassig en met zandgronden bedekt gebied aan de grens met de vroegere zee.

Zeker een favoriete fietsroute door een prachtig landschap!download gpx

De Panoramaroute

De panoramaroute beschrijft de verschillende eilanden die de streek gevormd hebben tot ??n gebied. U rijdt over de dijk, aan de zeezijde, met zicht op de Westerschelde en  Walcheren. U rijdt ook over inlagen, een tweede dijk achter de eerste, ter beveiliging van het achtergelegen gebied. De inlaag ligt meestal aan een gebied waar er kans is dat de dijk verzakt, in de zee of Westerschelde. dit is zo gek nog niet, de Noordzee heeft een gemiddelde diepte van 30 meter, de diepste plaatsen van de Noordzee bevinden zich in de Westerschelde, waar de rivier tegen het land opbotst, en gedwongen wordt zijn loop te wijzigen. Vooral op zeekaarten, die de diepte van de Westerschelde aangeven, goed te zien.

download gpx

De riante polderroute

De riante polderroutes vindt zijn weg langs paden en wegen, die door schaapherders vroeger gevolgd werden over drooggevallen gronden. De route loopt voornamelijk bij onze zuiderburen.

download gpx

De landelijke fietsroute

Verscheidene landelijke fietsroutes voeren u door onze prachtige natuurgebieden. Deze landelijke fietsroute loopt van Boulogne, Frankrijk, tot aan Den Helder. Het bijbehorend boekje beschrijft het ontstaan van onze kuststrook, en de strijd tegen het water. U hoeft het gehele traject gelukkig niet in ??n keer te fietsen!. de route is verdeeld over een aantal trajecten. Ons traject gaat via Oudenburg, een oude romeinse vesting, via Sluis naar Breskens, langs oude duinenrijen en natuurgebieden.

De verlichte molenroute

De verlichte molenroute is een evenement op zich! Bij het vallen van de avond ontsteken alle woningen, boerderijen en bewoners langs de route tientallen kaarsjes en lichtjes, voor een sfeervolle verlichting. Langs de route ondernemen meerdere mensen activiteiten. Bij enkele boerderijen langs de route kunt u bijvoorbeeld koffie en fris, met koeken of zelfgebakken taart krijgen, er is live muziek en een enkeling geeft een artistiek optreden. Alle bewoners langs de route zitten buiten met kaarsjes, verlichting, het geheel schept een bijzondere sfeer die u tijdens uw verblijf niet mag missen! De verlichte molenroute wordt slechts enkele malen in het seizoen gehouden.